વૃધ્ધ સહાય યોજના 2023 : Vrudh Sahay Yojana

Vrudh Sahay Yojana

Vrudh Sahay Yojana : ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનેક યોજના રાજ્ય ના આર્થીક રીતે નબળા અને નિરાધાર લોકો માટે જાહેર કરવામાં આવે છે જે યોજના નો લાભ લઈ શકે છે. ઘણી વાર આવી યોજના જરુરીયાત વાળા લોકો સુધી પહોચી ના શકવાના લીધે લોકો આવા અનેક સરકારી લાભો થી વાંચીત રહી જતાં હોય છે.જેથી અહી સરકાર ની … Read more

All Gujarat BPL List 2023 Download Free : તમારા ગામની બીપીએલ યાદી ડાઉનલોડ ફ્રી

All Gujarat BPL List 2023

All Gujarat BPL List 2023 Download Free : ગુજરાત અને ભારત માં ગરીબો ની સંખ્યા જાણવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2001 માં સર્વે કરવામાં આવેલ જેમાં અનેક માપદંડ આધારીત સર્વે કરવામાં આવેલ હતો.જેના આધારે સરકાર દ્વારા ગરીબી નીચે આવતા પરીવારો ની યાદી બનાવી હતી જેને આપણે બીપીએલ યાદી કહીએ છીએ અને આ યાદી મુજબ … Read more

PM vikas P M Vishvakarma Yojana : પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના , યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

PM vikas P M Vishvakarma Yojana

ભારત સરકાર દ્વારા PM vikas P M Vishvakarma Yojana : પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા કૌશલ્ય સન્માન યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજના ની જાહેરાત કેન્દ્રિય નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સિતારમન દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 2023-24 ના બજેટ માં કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના નું નામ ભગવાન વિશ્વકર્મા જી ના નામ પર રાખવામા આવેલ છે અને આ યોજના નો … Read more

i Khedut Yojana Portal Apply free: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરવાનું ચાલુ 2023

i Khedut Yojana Portal

i Khedut Yojana Portal : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો ને ખેતી , પશુપાલન અને મત્સ્યપાલન માટે ની યોજના નો લાભ ઘર બેઠા સરળતાથી મળી રહે તે માટે i Khedut Yojana Portal શરૂ કરવામાં આવેલ છે.આ ઓનલાઈન પોર્ટલ પર ખેડૂતો સરળતાથી પોતાને અનુરૂપ અને જરુરીયાત મુજબ ની યોજના નો લાભ લેવા અરજી કરી શકે છે.આ i … Read more